Deployment

Med en deploymentløsning fra ADmrie kan du bruge dine kræfter på din kerneforretning i stedet for manuelt at deploye klieeter og holde dem opdaterede. Hvem har hvilke enheder og modeler, har de installeret antivirus og hvordan er det med sikkerheden gennerelt? Alle klienter leveres altid med nyeste image og generelt 100% opsatte og opdaterede og klar til brug. Hvis I ønsker det, kan vi også komme ud fysisk og tilkoble nye enheder.

Hvad inkluderer en Deploymentløsning?

Typisk inkluderer en deploymentløsning: imageudarbejdelse og løbende imageload og imagetilpasninger, asset registrering, opdateringer og opgraderinger plus generel klargøring. Således leveres dine enheder fuldt klargjort med et præinstalleret image, med alt software og drivere installeret.

Vi håndterer image i alle gængse formater herunder også via Microsoft System Center Configuration Manager, eller på Macs via IBM MaaS360 eller Casper Suite.

Hvis du ønsker løbende klientleverancer med image installeret, så har du også mulighed for at opstille dit eget System Center Distribution Point hos os, så vi altid udruller nyeste tilgængelige konfiguration.

Ved løbende leverancer er det også muligt at have et fast image liggende hos som vi benytter ved alle leverancer. Image kan udskiftes eller ændres efter behov.

En deploymentløsning kan med fordel kombineres med en Client as a Service løsning, hvor enhederne ikke kun leveres opsatte, opdaterede og klar til brug, men hvor ADmire ligeledes sikrer at klienterne forbliver opdaterede i hele driftsperioden og yder service og support.