Forsikringsselskaber

Forsikringsreparationer hos Admire skaber bedre bundlinje

 ADmire er specialister inden for reparation af tekniske og elektroniske produkter.

 ADmire varetager alle former for reparationer af elektronik på vegne af danske forsikringsselskaber. Vi er med andre ord forsikringsselskabets professionelle samarbejdspartner.

 ADmire’s mangeårige erfaring ved samarbejde med forsikringsselskaber fortæller os, at pris, kvalitet og proces er de vigtigste parametre i forbindelse med valg af leverandør til reparation af enheder under elektronikforsikringer.

Vi kommer jo fra en verden, hvor al forretning starter med en businesscase, der viser, at ADmire kan bidrage til en bedre bundlinje hos forsikringsselskabet. Med det brede kendskab vi har til markedet, vil vi derfor i et tæt samarbejde med forsikringsselskabet være med til at gøre forretningsområdet på elektronikforsikringer til en endnu bedre forretning i forhold til deres eksisterende udgifter.

Således er timepriser, stykpris etc. ikke så interessante for os, da en pris på en bestemt enhed kan være en super skarp pris i dag, men meget lidt attraktiv om 6 måneder. Derfor er man som forsikringsselskab ikke garanteret den bedste pris ved at have faste stykpriser. Timepriser er ej heller nogen garanti, da disse ikke siger noget om, hvor hurtigt reparationerne udføres. Hvis ikke styk- eller timepriser er en garanti, hvad gør man så som forsikringsselskab i forhold til sine elektronikforsikringer?

Man laver en prisgaranti på de samlede udgifter til reparationer og håndtering heraf.

Vi tilbyder således vores forsikringskunder, ved effektive og velbeskrevne procedurer, en garanti for, at gennemsnitsprisen på fast definerede produktgrupper (der tilsammen udgør den samlede mængde) vil være stagnerende eller faldende i forhold til tidligere år. Men pris er jo ikke alt og må selvfølgelig aldrig gå ud over kvaliteten!